TRUYEN NGUOI LON - TRUYEN HENTAI - TRUYEN TRANH 18 - TRUYEN 18
SƠ LƯỢC

Nội dung sơ lược : Có đời nào thằng chồng thuê thằng nhận viên đi hốc vợ mình rồi ngồi nhìn ko ??.. Nếu là các thiếm sau này thì sẽ làm sao ?

Tên Truyện :    Dairinin
Tác Giả :          Purupyon Saitou 
Nguồn :           Sưu tầm 

Thể Loại :       Truyện hentai, Truyện tranh 18, Hentai, truyện người lớn,..v..v..

Tình trạng :     Hoàn Thành

。◕‿‿◕> 

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

=)) =(( :zz :yoyo :vv :uicha :tuki :tucgian :tuc :thea :stress :pro :phew :oo :ngu :lala :kiki :huhu :hoho :hehe :grr :gr :ghequa :gach :covu :colen :cold :choang :chacchot :angry :ahh :D :3 :/ :)) :((( :(( -_- (y)