TRUYEN HENTAI - HENTAI - TRUYEN TRANH 18 - TRUYEN 18
SƠ LƯỢC

Nội dung sơ lược : Thằng cục cặc main nó được con bạn gái làm Cosplay xinh vkl ra. Thế là …à ờ….ừm… thế là ….ờ .à ……hề ..à ờ….ừm… thế là ….ờ .à ..à ờ….ừm… thế là ….ờ .à =))

Tên Truyện :   Layer Complex
Tác Giả :         
Nguồn :           Sưu tầm 

Thể Loại :       Truyện hentai, Truyện tranh 18, Hentai, truyện người lớn,..v..v..

Tình trạng :     Hoàn Thành

。◕‿‿◕> 

BÌNH LUẬN

=)) =(( :zz :yoyo :vv :uicha :tuki :tucgian :tuc :thea :stress :pro :phew :oo :ngu :lala :kiki :huhu :hoho :hehe :grr :gr :ghequa :gach :covu :colen :cold :choang :chacchot :angry :ahh :D :3 :/ :)) :((( :(( -_- (y)