TRUYEN TRANH 18 - TRUYEN HENTAI - HENTAI - TRUYEN TRANH 18
SƠ LƯỢC

Nội dung sơ lược : Cô bé thám tử làm mọi chuyện để tìm ra thủ phạm =)). Mọi chuyến ấy =)) !

Tên Truyện :   Makunouchi Deluxe
Tác Giả :        Manabe Jouji
Nguồn :           Sưu tầm 

Thể Loại :       Truyện hentai, Truyện tranh 18, Hentai, truyện người lớn,..v..v..

Tình trạng :     Hoàn Thành
Makunouchi Deluxe – Chap 01
Makunouchi Deluxe – Chap 02
Makunouchi Deluxe – Chap 03
Makunouchi Deluxe – Chap 04
Makunouchi Deluxe – Chap 05
Makunouchi Deluxe – Chap 06
Makunouchi Deluxe – Chap 07
Makunouchi Deluxe – Chap 08
Makunouchi Deluxe – Chap 09
Makunouchi Deluxe – Chap 10
Makunouchi Deluxe – Chap 11
Makunouchi Deluxe – Chap 12
Makunouchi Deluxe – Chap 13
Makunouchi Deluxe – Chap 14
Makunouchi Deluxe – Chap 15
Makunouchi Deluxe – Chap 16
Makunouchi Deluxe – Chap 17
Makunouchi Deluxe – Chap 18
Makunouchi Deluxe – Chap 19
Makunouchi Deluxe – Chap 20
Makunouchi Deluxe – Chap 21
Makunouchi Deluxe – Chap 22
Makunouchi Deluxe – Chap 23
Makunouchi Deluxe – Chap 24
Makunouchi Deluxe – Chap 25
Makunouchi
Deluxe – Chap 26

Makunouchi Deluxe – Chap 27
Makunouchi Deluxe – Chap 28

。◕‿‿◕> 

BÌNH LUẬN

=)) =(( :zz :yoyo :vv :uicha :tuki :tucgian :tuc :thea :stress :pro :phew :oo :ngu :lala :kiki :huhu :hoho :hehe :grr :gr :ghequa :gach :covu :colen :cold :choang :chacchot :angry :ahh :D :3 :/ :)) :((( :(( -_- (y)