TRUYEN NGUOI LON - TRUYEN HENTAI - HENTAI - TRUYEN 18
SƠ LƯỢC

Nội dung sơ lược : Đang nghỉ hè. Thế là thằng main được con em hàng xóm về thăm .. thế rồi.. à .. ờ.. thế rồi…. à …ờ … ừm…. rồi… …à ờ .ờ.. thế rồi…. à …ờ … ừm…. rồi… … ờ.. thế rồi…. à …ờ … ừm…. rồi… … .=))

Tên Truyện :   Mid Summer’s Curiousity
Tác Giả :         
Nguồn :           Sưu tầm 

Thể Loại :       Truyện hentai, Truyện tranh 18, Hentai, truyện người lớn,..v..v..

Tình trạng :     Hoàn Thành

。◕‿‿◕> 

BÌNH LUẬN

=)) =(( :zz :yoyo :vv :uicha :tuki :tucgian :tuc :thea :stress :pro :phew :oo :ngu :lala :kiki :huhu :hoho :hehe :grr :gr :ghequa :gach :covu :colen :cold :choang :chacchot :angry :ahh :D :3 :/ :)) :((( :(( -_- (y)