TRUYEN TRANH 18 - TRUYEN HENTAI - HENTAISƠ LƯỢCTên Truyện :   MINNAMORO
Tác Giả :            Ryokusyou Kokuu
Nguồn :           Sưu tầm 
Thể Loại :         

BÌNH LUẬN

=)) =(( :zz :yoyo :vv :uicha :tuki :tucgian :tuc :thea :stress :pro :phew :oo :ngu :lala :kiki :huhu :hoho :hehe :grr :gr :ghequa :gach :covu :colen :cold :choang :chacchot :angry :ahh :D :3 :/ :)) :((( :(( -_- (y)