TRUYEN 18 - TRUYEN TRANH 18 - TRUYEN HENTAI - HENTAI
SƠ LƯỢC

Nội dung sơ lược : Cô bé thuở nhỏ được thằng main nhờ làm quản lý bóng đá. Với nòng yêu thương bóng đá của em ý… thì …

Tên Truyện :   Offside Girl 
Tác Giả :          Nagare Ippon
Nguồn :           Sưu tầm 

Thể Loại :       Truyện hentai, Truyện tranh 18, Hentai, truyện người lớn,..v..v..

Tình trạng :     Hoàn Thành

。◕‿‿◕> 

BÌNH LUẬN

=)) =(( :zz :yoyo :vv :uicha :tuki :tucgian :tuc :thea :stress :pro :phew :oo :ngu :lala :kiki :huhu :hoho :hehe :grr :gr :ghequa :gach :covu :colen :cold :choang :chacchot :angry :ahh :D :3 :/ :)) :((( :(( -_- (y)